Kon

STUDIO R-ka
20-612 Lublin
ul. Lasockiego 15
+4881 5382122

reklama@studio.info.pl

Klient ftp

host:              ftp://studio.info.pl/
użytkownik: nowe@studio.info.pl
hasło:            nowekonto

Pliki mozna przesyłać za pomocą dowolnego klienta ftp.

W Windowsie hosta nalezy wpisać w polu adresu w Exploratorze plików.

screen

Mapka dojazdu